Tradycyjny Sad

Tradycyjny Sad
23 marca 2022 No Comments Aktualności redaktor

Zespół 9 młodych adeptów sadownictwa z klasy 3D i 3E pod okiem nauczyciela biologii Pawła Sieki przystąpił do ogólnopolskiego projektu „Tradycyjny Sad” organizowanego przez Fundację BOŚ. Celem projektu jest pozyskanie funduszy na założenie ogólnodostępnego sadu składającego się z starych odmian wiśni. Sad będzie zlokalizowany na terenie Geosfery w rejonie Tężni. Wszelkie działania dotyczące zakładania, pielęgnowania oraz dalszego rozwoju sadu będą zamieszczane w „Księdze Sadu”, która będzie dostępna do wglądu i edycji w sali 46.

Celem przybliżenia działalności naszego zespołu młodzież zaprezentowała podczas godzin wychowawczych krótką prezentacją przedstawiającą przewagę starych odmian drzew owocowych nad ich tradycyjnymi odpowiednikami co spotkało się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów jak i nauczycieli.

Tagi
O autorze
Skip to content