1D OGÓLNA

1D OGÓLNA

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
1. Geografia.
2. Język angielski.

Klasa ogólna w I Liceum w Jaworznie daje szansę przygotowania do wejścia na rynek pracy przyszłym właścicielom biur podróży, biur tłumaczeń, biur geodezyjno-kartograficznych, geologom, geodetom, inżynierom środowiska, przewodnikom turystycznym, lektorom, tłumaczom lub nauczycielom języka angielskiego.

I LO otwiera nowe drogi rozwoju swoim licealistom z klasy ogólnej dzięki współpracy z różnorodnymi szkołami wyższymi oraz przedsiębiorstwami.

OTO FAKTY:

  • rozszerzenie z geografii i języka angielskiego wraz z dodatkowymi zajęciami z tych przedmiotów stanowią podwaliny do rozpoczęcia nauki na kierunkach takich jak: gospodarka przestrzenna, geografia stosowana, geoinformacja, geomonitoring, filologia angielska, lingwistyka stosowana czy też metodyka nauczania języka angielskiego,
  • rozszerzona geografia i język angielski to gruntowne powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do osiągnięcia wysokich wyników maturalnych i dostania się bez problemów na wybrany kierunek, dzięki systematycznemu rozwiązywaniu arkuszy maturalnych, dużej ilości zadań na zajęciach lekcyjnych i zajęciach dodatkowych z geografii czy też języka angielskiego – w trakcie których mają możliwość przygotowywać się do egzaminów Cambridge – FCE, CAE,
  • nasi uczniowie zdobywają laury w olimpiadach geograficznych, konkursach z języka angielskiego „Fox”, próbują swoich sił
    w olimpiadach z języka angielskiego, konkursach tłumaczeniowych oraz chętnie uczestniczą w zmaganiach w czasie trwania „English Fun Days”,
  • uczniowie z Jedynki uczestniczą w projektach anglojęzycznych „e-Twinning”, w projekcie „Euro Week”, w wycieczkach zagranicznych do krajów anglojęzycznych budując swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce.
Skip to content