Programy – innowacje

Programy – innowacje

Innowacyjność

W świetle obowiązującego prawa innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające poprawić jakość pracy Liceum. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowację lub własny program opracowuje i wdraża nauczyciel szkoły.

I Liceum jest szkołą prawdziwie innowacyjną.

Skip to content