Tag: Tradycyjny Sad

Tag: Tradycyjny Sad

Tradycyjny Sad
23 marca 2022 Aktualności redaktor

Zespół 9 młodych adeptów sadownictwa z klasy 3D i 3E pod okiem nauczyciela biologii Pawła Sieki przystąpił do ogólnopolskiego projektu „Tradycyjny Sad” organizowanego przez Fundację BOŚ. Celem projektu jest pozyskanie funduszy na założenie ogólnodostępnego sadu składającego się z starych odmian wiśni. Sad będzie zlokalizowany na terenie Geosfery w rejonie Tężni. Wszelkie działania dotyczące zakładania, pielęgnowania

Czytaj więcej
Skip to content