Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki

Nr konta: 83 1240 1356 1111 0010 4258 2844

Prezes Stowarzyszenia: Ewa Zuber
e-mail: zubew@interia.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia: Patrycja Pietraszczyk
e-mail: p.pietraszczyk@wp.pl

Cele Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Jedynki

W dniu 25 września 2008r. inaugurowało swoją działalność Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. Jego celami statutowymi jest m.in. kultywowanie tradycji szkoły, nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły, udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów, organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków oraz wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej w tym zakresie. Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich chętnych do złożenia deklaracji członkowskiej.

Skip to content