1A HUMANISTYCZNA

1A HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  1. WOS.
  2. Język polski.

I Liceum w Jaworznie sprzyja młodym humanistom, którzy swoje szerokie zainteresowania humanistyczne mogą rozwijać uczestnicząc w konkursach, koncertach czy recitalach, otwiera im nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury.

Absolwenci mogą studiować m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę.

OTO FAKTY:

  • licealiści spotykają się z sędziami, adwokatami jaworznickiego sądu, profesorami prawa, wykładowcami UŚ, UJ,
  • historię i wiedzę o społeczeństwie uczniowie poznają i rozwijają obserwując procesy sądowe, debaty polityczne, wyjeżdżając do Sejmu i Senatu RP, uczestnicząc w wykładach na uczelniach wyższych i gmachach muzeów,
  • licealiści Jedynki propagują samorządność uczniowską nie tylko w szkole, to z ich inicjatywy powstała Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, w której pracach czynnie uczestniczą
  • I LO we współpracy z Fundacją Mediów i Kultury im. Z. Krudzielskiego umożliwia licealistom udział w spektaklach w Teatrze STU oraz spotkania z najsłynniejszymi nazwiskami polskich scen, jak Daniel Olbrychski czy Michał Żebrowski,
  • dla miłośników X muzy organizowane są wyjazdy do kin studyjnych czy kino-teatrów,
  • we współpracy z CK Teatr Sztuk licealiści organizowali pokazy mody, sesje fotograficzne, happeningi artystyczne, a także projektowali i wykonywali kostiumy teatralne, współpracując z profesjonalnymi projektantami mody w związku z projektem Fashion Teatr,
  • uczniowie I Liceum są laureatami licznych ogólnopolskich konkursów literackich m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie „O nagrodę Pawiego Pióra”, w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”.
humanistyczna
Skip to content