Siedmiomilowy But

Siedmiomilowy But

Jak wieść niesie marzeniem licealistów z „Jedynki” stały się „siedmiomilowe buty”, które zapewniają nie tylko podziw szkolnej społeczności, ale także mobilizują swych właścicieli do dalszego trudu nauki.

Modne buty – siedmiomilowe!

Nagrodę „Siedmiomilowego Buta” finansowaną z Rady Rodziców otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli największy postęp w nauce od I do II semestru w klasie II w przedmiotach rozszerzonych, które realizują uczniowie w poszczególnych klasach.

Skip to content