Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

DYREKTOR
mgr Patrycja Pietraszczyk

WICEDYREKTOR
mgr Paweł Kuzia

BIOLOGIA
mgr Paweł Sieka
mgr Patrycja Stachoń – Pastucha
mgr Wojciech Mikos

BIBLIOTEKA
mgr Piotr Targosz

CHEMIA
mgr Tadeusz Słowik
mgr Paweł Sieka

ETYKA
mgr Dorota Bialik

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Paweł Kuzia

FIZYKA
mgr Marceli Herman
mgr Mariola Wilkosz-Owczarek

GEOGRAFIA
mgr Oliwia Stadler-Ciołczyk
mgr Edyta Rasała
mgr Patrycja Stachoń – Pastucha

HISTORIA
mgr Paweł Kuzia
mgr Ewa Zuber
mgr Renata Góra

INFORMATYKA
mgr inż. Marcin Gut
mgr Piotr Targosz
mgr Bartosz Rodzik

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Karczewicz
mgr Daria Kuć
mgr Estera Palian-Suchanek
mgr Oliwia Stadler-Ciołczyk
mgr Katarzyna Pyter

JĘZYK FRANCUSKI
mgr Monika Olesik

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Karolina Jaromin

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Paweł Osowski

JĘZYK POLSKI
mgr Dorota Bialik
mgr Małgorzata Dzióbek
mgr Ewa Szpak
mgr Joanna Bednarek
mgr Marta Bromboszcz- Rola

MATEMATYKA
mgr Bernadeta Mielniczuk
mgr Bartosz Rodzik
mgr Iwona Mędrek
mgr Dorota Mocek

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
BIZNES I ZARZĄDZANIE

mgr Anna Przywała

RELIGIA
ks. mgr Paweł Łajca

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Paweł Kuzia
mgr Monika Olesik
mgr Ewa Zuber

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Bernard Goryczka
mgr Anna Przywała
mgr Mirosław Dąbrowski
mgr Agata Dudek
mgr Tomasz Kijewski

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Marta Gorczowska

FILOZOFIA
mgr Dorota Bialik

DORADCA ZAWODOWY
mgr Patrycja Hochbaum

PEDAGOG
mgr Patrycja Pietraszczyk
mgr Marta Gogola

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Marta Gogola

PSYCHOLOG
mgr Anna Piętoń

TYFLOPEDAGOG
mgr Jakub Biłyk

Skip to content