Nasza Jedynka – Liderem Dobroczynności

Nasza Jedynka – Liderem Dobroczynności
10 grudnia 2020 No Comments Aktualności redaktor

„Małe czyny, które robisz są lepsze niż duże, które planujesz”
George Catlett Marshall – laureat Pokojowej Nagrody Nobla

W I LO od wielu lat prężnie działa wolontariat. Organizatorami różnych form pomocy najczęściej są Pani Patrycja Pietraszczyk – Dyrektor Liceum, Pani  Magdalena Plewko-Kotyni,- pedagog szkolny, która prowadzi także Klub Wolontariusza „Szczere Serce” oraz Ksiądz Paweł Łajca.

Wspomnieć należy, że gdyby nie to, że mamy wspaniałą młodzież i rodziców, dzięki którym możemy wykazać się ofiarnością i zaangażowaniem w różne działania wolontariackie, nie byłoby tylu akcji charytatywnych, w które z sercem angażujemy się wszyscy!

Nasi uczniowie-wolontariusze od kilku lat zostają wyróżniani i nagradzani za swoje poświęcenie tytułem „Wolontariusz Roku 2016, 2017, 2018”, a w 2019 wyróżnienie w ramach jaworznickiego konkursu pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna „Wolontariusz roku …”

Za zaangażowanie naszej młodzieży oraz poświęcenie swojego czasu wolnego na rzecz pomocy innym byliśmy wyróżniani w regionalnym konkursie „Lider Dobroczynności”, a w tym roku otrzymaliśmy III miejsce.

Jak pomagamy?

Liceum od lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Pieczą Zastępczą – gdzie nasi uczniowie pomagają dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych w nauce, a także opiekują się pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej. We współpracy z Fundacją Osób Niepełnosprawnych „Ratownik Górniczy” wolontariusze Jedynki uczestniczą w zajęciach aktywnej rehabilitacji dzieci i młodzieży poruszającej się na wózkach inwalidzkich oraz pomagają w organizacji Turniejów Integracyjnych Gry Boccia. Oprócz tego od wielu lat wspieramy dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny oraz podopiecznych z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nie zapominamy także o seniorach dla których różne formy pomocy organizuje Pani prof. Ewa Zuber, która od wielu lat współpracuje z Fundacją „ Mój Czas dla Seniora”.

Wolontariusze z naszego Liceum nie zapominają również o potrzebach porzuconych zwierzaków. Niejednokrotnie nauczyciele Jedynki – Pani prof. Beata Wołos , Pani prof. Ewa Szpak  i pedagog szkolny organizowały zbiórki karmy, ciepłych koców, misek, zabawek a także funduszy dla podopiecznych Fundacji „Koty z Kociej” , „Artemida – psia adopcja” czy dla schronisk dla zwierząt. Wspomnieć należy organizowaną przed laty w Galenie akcję „Jak pies z kotem”, której organizatorem był Klub Wolontariusza ”Szczere Serce” pod opieką Pani Magdaleny Plewko-Kotyni.

Od kilku lat wolontariusze pod opieką księdza Pawła Łajcy zaangażowani są w działania charytatywne organizowane przez Caritas Polska Diecezji Sosnowieckiej organizując akcje charytatywne – Mikołaj na Kresach, Podziel się herbatą – dla podopiecznych noclegowni; zbiórce żywności i słodyczy dla potrzebujących rodzin; uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na leczenie chorego na nowotwór Mateusza w Hipermarkecie Auchan w Sosnowcu; zbierali do puszek datki od ludzi dobrej woli na rzecz stypendiów dla ubogiej i zdolnej młodzieży. Uczniowie – wolontariusze Liceum zbierali tam również dary żywnościowe od ludzi dobrej  woli na rzecz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz  Domu Samotnej Matki w Sosnowcu; zbieraliśmy przybory szkolne i maskotki dla dzieci Polaków mieszkających na Ukrainie.

Uczestnicząc w Ogólnopolskiej Akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”– pomagaliśmy czterem, losowo wybranym rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Otrzymaliśmy wykaz potrzebnych rzeczy dla każdej z rodzin, które to rzeczy zostały przyniesione przez młodzież i Grono naszego Liceum- były to nie tylko artykuły chemiczne, spożywcze czy pościel, ręczniki i odzież. Oprócz tego zebraliśmy fundusze na opał dla jednej z rodzin, który zakupiony został jednocześnie dowieziony do potrzebującej rodziny przez rodzica, przekazaliśmy meble dla jednej z rodzin, zakupiono również odkurzacz, telefony komórkowe, tablet, słuchawki dla dzieci.

Pomimo epidemii i nauki zdalnej nasi uczniowie nadal poświęcają swój wolny czas  na działania wolontariackie. Od czerwca tego roku kilku wolontariuszy naszej szkoły uczestniczy w akcji „Napisz List-Tulov”  współpracując z Fundacją „KoronaJaworzno”; uczestniczą w zajęciach aktywnej rehabilitacji  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które od końca września do końca listopada były organizowane przez Fundację Osób Niepełnosprawnych „Ratownik Górniczy”.

Obecnie  młodzież Liceum, ich rodzice, grono oraz pracownicy administracji i obsługi angażują się w zbiórkę potrzebnych rzeczy w ramach akcji ”Paczuszka dla Chorego Maluszka” Fundacji Śląskie Hospicjum dla dzieci „Świetlikowo” oraz pomoc dla zwierząt w okresie zimowym, którymi opiekują się schroniska czy Fundacja „Koty z Kociej”. Oprócz tego młodzież przygotowuje świąteczne kartki z życzeniami, które zostaną umieszczone w paczkach żywnościowych dla najbardziej potrzebujących, a które organizuje Caritas naszej diecezji.

Pisząc o wolontariacie nie można tu również pominąć wsparcia uczniów z Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem, którzy co roku pomagają w  organizacji różnych przedsięwzięć charytatywnych czy też sami je inicjują!

Niezależnie od tego czy pomagamy w formie wolontariatu stałego, czy wolontariatu akcyjnego w naszej szkole WOLONTARIAT jest wpisany jako element działań profilaktyczno-wychowawczych!

Wszędzie tam, gdzie konieczna jest pomoc potrzebujący – ludziom czy zwierzętom cała społeczność Jedynki zawsze angażuje swoje siły – z czego jako szkoła jesteśmy dumni!

Zebrała i opracowała: Magdalena Plewko-Kotynia

Tagi
O autorze
Skip to content