Zasady na egzaminie

Zasady na egzaminie

Przestrzeganie poniższych zasad pomoże Tobie i innym osobom dobrze napisać egzamin i pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji:

 1. Nie wnoś na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3 lub innych urządzeń tego typu.
 2. Przeczytaj instrukcję na pierwszej stronie arkusza.
 3. Słuchaj wyjaśnień udzielanych przez nauczyciela.
 4. Uważnie zakoduj pracę.
 5. Wypełnij kartę odpowiedzi!
 6. Pisz CZYTELNIE i STARANNIE w wyznaczonych miejscach.
 7. Zapisuj odpowiedzi długopisem lub piórem z czarnym tuszem.
 8. Nie zadawaj nauczycielowi pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 9. Pracuj samodzielnie.
 10. Nie ściągaj i nie pozwól, by inni ściągali od Ciebie.
 11. Nie przeszkadzaj innym zdającym. Nie rozmawiaj.
 12. Zgłoś nauczycielowi, gdy poczujesz się źle.
 13. Pilnuj, ile czasu zostało Ci do końca egzaminu.
 14. Jeśli skończyłeś rozwiązywać zadania przed upływem wyznaczonego czasu, zgłoś to nauczycielowi, podnosząc rękę.
Skip to content