Zapraszamy do udziału w V edycji Regionalnego Konkursu Multimedialnego

Zapraszamy do udziału w V edycji Regionalnego Konkursu Multimedialnego
5 listopada 2019 No Comments Aktualności redaktor

Szanowni Państwo 

Dyrektor i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie zapraszają uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII jaworznickich szkół podstawowych do udziału w V edycji Regionalnego Konkursu Multimedialnego o Jaworznie pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna, we współpracy z Muzeum Miasta Jaworzna, Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jaworznie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Jaworznie. 

Celem Konkursu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych, językowych, społecznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Formuła konkursu zakłada pracę drużynową w kategoriach wiekowych IV-VI oraz VII-VIII w oparciu o materiały przygotowane przez organizatorów. Uczniowie klas młodszych będą realizować zadania artystyczno-medialne, wymagające kreatywności i pracy w zespole. Uczniowie starsi będą rozwiązywać zadania i łamigłówki związane z historią, topografią oraz rozwojem Jaworzna. 

Konkurs jest jednoetapowy. Do udziału zapraszamy dwuosobowe drużyny reprezentujące szkołę. Każda szkoła może zgłosić po jednej dwuosobowej drużynie w każdej z kategorii wiekowych. Każda drużyna może mieć swojego opiekuna lub opiekun może mieć pieczę nad zespołami z danej szkoły. 

Konkurs odbędzie się 26 listopada 2019 roku w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie przy ul. Licealnej 3. Rozpoczęcie o godzinie 10:00; przewidywany czas trwania to 3 godziny. 

W zgłoszeniu należy podać: 

  1. Imiona i nazwiska członków drużyny (drużyn)
  2. Nazwę szkoły
  3. Klasę
  4. Imię i nazwisko opiekuna drużyny (drużyn) i adres e-mail opiekuna 

Na zgłoszenia czekamy do 22.11.2018 r. pod adresem : sekretariat@lo1.jaworzno.edu.pl . W tytule wiadomości proszę wpisać „Konkurs multimedialny”. Potwierdzenia udziału w konkursie oraz pozostała korespondencja będzie kierowana bezpośrednio do opiekuna na podany przez niego adres e-mail. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres organizatorów: piotr.bibliotekarz@gmail.com 

Zapraszamy do udziału w konkursie. Regulamin konkursu

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie 

Patrycja Pietraszczyk 

Organizatorzy 

Dorota Bialik, Piotr Targosz 

O autorze
Skip to content