Wyniki egzaminu maturalnego 2018

Wyniki egzaminu maturalnego 2018
28 czerwca 2018 No Comments Aktualności redaktor

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w dniu 3 lipca 2018 roku w następujących godzinach:

klasa 3a – 12:00
klasa 3b – 12:30
klasa 3c – 13:00
klasa 3d – 13:30

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna: 21 – 22 sierpnia 2018 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N– nowa matura lub Załącznik 7b_S -stara matura).

Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

O autorze
Skip to content