Wybór dalszego kształcenia

Wybór dalszego kształcenia

Strony pomocne w wyborze dalszego kierunku nauki

  • Ścieżki kariery to portal, który zawiera informacje, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach.
  • Portal Wybierz Studia zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; znajdują się tu sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym Pol-on, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesysłanych przez uczelnie. Dodatkowo, uczelnie, które otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi – są zaznaczone logo KNOW.
  • Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
  • Wykaz uczelni artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Mapa Szkolnictwa Artystycznego prezentuje sieć szkolnictwa artystycznego w Polsce, stopnia podstawowego, średniego i wyższego. Przedstawia ofertę edukacyjną publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych, umożliwiających uzdolnionej artystycznie młodzieży kształcenie w zakresie m.in. muzyki, plastyki, tańca.
  • Studia za granicą.
  • Kastu – Studia za granicą.
Skip to content