UWAGA! KANDYDACI DO LICEUM

UWAGA! KANDYDACI DO LICEUM
12 sierpnia 2020 No Comments Aktualności redaktor

Jeżeli jesteś zakwalifikowany do I Liceum pamiętaj, że w dniach od 13 do 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić  wolę przyjęcia do I LO – jest to złożenie :

  1. Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  3. Oryginałów zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych
    i artystycznych.
  4. Kwestionariusza kandydata I LO
  5. 2 fotografii – podpisanych imieniem i nazwiskiem.

Nieprzekazanie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w I Liceum i skreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Prosimy także o wypełnienie i zwrot podpisanego kwestionariusza ucznia I LO w wyżej wymienionym terminie (kwestionariusze do pobrania  znajdują się w portierni Liceum).

Dziękujemy

Tagi
O autorze
Skip to content