Uniwersytecka edukacja uczennic I LO

Uniwersytecka edukacja uczennic I LO
15 lutego 2016 No Comments Aktualności redaktor

Jedna z wyjątkowych inicjatyw Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to organizowanie zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odbywają się one w ramach projektu Uniwersytet Licealisty. Aby zakwalifikować się do zajęć uniwersyteckich należy przystąpić do konkursu wiedzy z fizyki, biologii, chemii i matematyki, odpowiedzieć bezbłędnie na szereg trudnych pytań i uzyskać wymaganą liczbę punktów.

Uniwerytstet licealisty

Uczennice I LO: Natalia Piesik i Oliwia Pypłacz przystąpiły do egzaminów wymaganych przez uczelnię i zakwalifikowały się do zajęć prowadzonych przez pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się w katedrach uniwersyteckich w obecności władz uczelni oraz władz Katowic i Sosnowca; są to miasta, w których odbywa się większość zajęć. Uczennice otrzymały indeksy, które są dokumentem uprawniającym do korzystania z bazy dydaktycznej SUM. Wykład i zajęcia laboratoryjne odbywają się raz w tygodniu. Ich forma jest zawsze bardzo ciekawa, a zakres materiału rozszerza podstawę programową z biologii i chemii z klasy II i III.

Natalia Piesik uczestniczy w zajęciach na kierunku lekarskim ŚUM w Katowicach wraz z 40 uczniami z innych miast. Wykłady i laboratoria odbywają się blokami i dotyczą genetyki, anatomii, biochemii, fizjologii i promocji zdrowia. Zajęcia z anatomii odbywają się w prosektorium i dają rzeczywisty obraz wiedzy podręcznikowej.

Oliwia Pypłacz bierze udział w zajęciach na kierunku farmacji SUM w Sosnowcu. Grupa farmaceutów liczy 20 osób z wszystkich miast województwa. Zakres wiedzy dotyczy inżynierii genetycznej, chemii organicznej, biochemii i fizjologii człowieka. Studenci – licealiści mogą korzystać z nowej, zaawansowanej technologicznie aparatury badawczej i rozwijać swoje pasję a także podwyższać kompetencje.

Cykl edukacyjny Uniwersytetu Licealisty kończy się egzaminem podsumowującym uzyskana wiedzę; punkty uzyskane w czasie tego egzaminu są przeliczane na dodatkowe punkty rekrutacyjne, które uczeń może wykorzystać starając się o przyjęcie na studia do przypisanych wydziałów.

M.D.

O autorze
Skip to content