SUKCES MŁODYCH PSYCHOLOGÓW Z I LO

SUKCES MŁODYCH PSYCHOLOGÓW Z I LO
26 marca 2019 No Comments Aktualności redaktor

Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie jest stała współpraca ze Śląskimi i Krakowskimi Wyższymi Uczelniami. Pozwala ona na poszerzanie problematyki omawianej na zajęciach dydaktycznych w szkole lub na zaznajamianie się
z tematami, które nie są przewidziane w programie szkoły ponadgimnazjalnej.


Dzięki zajęciom prowadzonym na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach licealiści mieli okazję uczestniczyć w wykładach na temat skutecznej komunikacji, panowania nad stresem oraz związanymi z profilaktyką zaburzeń nastroju w okresie dojrzewania. Zajęcia te są stałym elementem realizowania tematyki z zakresu wiedzy psychologicznej, skutecznej komunikacji oraz działań profilaktyczno-wychowawczych.

Uczniowie klas 1b i 2b uczestniczyli także w Dniu z Psychologią, co również wpłynęło na możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań.

Zdobyta na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych wiedza pozwoliła uczniom I LO wziąć udział w XI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Do konkursu przygotowywali się oni pod opieką pedagoga szkolnego mgr Magdaleny Plewko-Kotyni. Na 4000 uczestników
XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej do finału zakwalifikowało się 100 uczniów z całej Polski, w tym dwóch licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie.

Natalia Duda i Dawid Bramowski z klasy 1b wkrótce wezmą udział w finale, który odbędzie się w Warszawie.
P.T.

O autorze
Skip to content