Sukces literacki uczennicy z „Jedynki”

Sukces literacki uczennicy z „Jedynki”
12 czerwca 2017 No Comments Aktualności redaktor

Julia Szymczyk jest uczennicą klasy 3d o profilu medycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jaworznie. Na co dzień świetnie sobie radzi z zagadnieniami z dziedziny biologii i chemii, co nie koliduje z pielęgnowaniem nieszablonowych humanistycznych zainteresowań.

Uczennica I LO jest niezwykle uzdolniona w sferze humanistyki; od kilku lat odnosi spektakularne sukcesy, pisząc o książkach, które uważa za wyjątkowe. Recenzje młodej autorki wyrażają krytyczny punkt widzenia na temat współczesnej literatury, stanowiąc jednocześnie zapis świadomości pokolenia odbiorców urodzonych w XX w. , ale kształtujących swoją wizję świata przez pryzmat zdarzeń dziejących się w wieku XXI.

W Ogólnopolskim Konkursie Literackim o nagrodę „Pawiego Pióra” Julia Szymczyk została wyróżniona Nagrodą Specjalną za prezentację książki Małgorzaty Halber Najgorszy człowiek na świecie. Jury Konkursu podkreśliło talent literacki, językową dojrzałość i konsekwentną drogę twórczą zdolnej licealistki. Warto dodać, że w dwóch poprzednich edycjach Konkursu Julia Szymczyk zajęła kolejno miejsce II oraz I. Oceniając kolejne konkursowe wypowiedzi Julii Szymczyk zwracano uwagę na jej indywidualizm, oryginalność w ocenie literatury i walory artystyczne przedstawianych prac.

W tegorocznej jubileuszowej edycji Konkursu niezwykłą niespodzianką dla uczestników była obecność Pani Minister Edukacji Anny Zalewskiej. Pani Minister nie tylko spotkała się z młodymi twórcami, składając im swoje gratulacje, ale dodatkowo nagrodziła ich dyplomami sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Organizatorzy Konkursu zaprosili na uroczystość finałową zdolnego twórcę młodego pokolenia- pana Jakuba Kornhausera. Artysta, będący na co dzień wykładowcą Instytutu Filologii Romańskiej i Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rozmawiał z uczestnikami uroczystości na temat istoty poezji, opierając się między innymi na swoim tomiku poetyckim Drożdżownia- wyróżnionym Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej w 2016 roku.

Jakub Kornhauser pogratulował Julii Szymczyk wspaniałego literackiego stylu i wyróżnił za niezwykłą dojrzałość wypowiedzi. Krakowski poeta dostrzegł w pracach uczennicy I LO nieszablonowe spojrzenie na literaturę i erudycję, która może stać się kanwą przyszłych sukcesów.

M.B

O autorze
Skip to content