Realizowane programy

Realizowane programy

Programy realizowane w Liceum
pomocne w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

Dzień przedsiębiorczości to program jednodniowych wizyt w firmach/instytucjach sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej; organizatorem programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Dzień przedsiębiorczości

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Otwarta Firma to program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w celu stworzenia środowiska społecznego, aktywnie wspierającego przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Skip to content