Przedmioty zdawane na maturze

Przedmioty zdawane na maturze

Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo

w części ustnej:

 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (bez określania  poziomu)

w części pisemnej:

 • język polski, PP
 • matematykę, PP
 • język obcy nowożytny (ten sam, co na ustnym), PP
UWAGA! OBOWIĄZKOWO PRZYSTĘPUJE DO 1 EGZAMINU PISEMNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM!

Absolwent może ponadto zdawać do pięciu przedmiotów dodatkowych

w części ustnej:

 • język obcy nowożytny (inny jak obowiązkowy), bez określania poziomu

w części pisemnej:

 • język polski, PR
 • matematyka, PR
 • język obcy nowożytny (ten sam, co na obowiązkowym), PR
 • inny język nowożytny na wybranym poziomie
 • biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie – na wybranym poziomie.
Skip to content