Polska – Mołdawia – współpraca ponad granicami

Polska – Mołdawia – współpraca ponad granicami
17 czerwca 2016 No Comments Aktualności redaktor

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy 1c wraz z nauczycielką języka angielskiego mgr Darią Kuć nawiązali współpracę z uczniami z Mołdawii, z Kiszyniowa. Współpraca była związana z realizacją projektu ,,Smoking or Health” w ramach programu e-Twinning.

Przez 5 miesięcy uczniowie realizowali działania, które miały na celu poznanie problemów związanych z paleniem papierosów oraz zaznajomienie się z kulturą szkoły partnerskiej. Zaplanowane akcje pozwoliły uczestnikom zgłębić wiedzę na temat historii tytoniu dzięki prezentacji, która została wykonana w programie Scratch oraz przybliżyć informacje związane z ryzykiem, jakie ciąży na palaczach (prezentacja w programie Padlet.com). Biorący udział w projekcie wraz z nauczycielami wykonali także doświadczenie pozwalające zaobserwować zmiany w płucach spowodowane paleniem papierosów oraz wykonali plakat multimedialny w programie Glogster na temat: Dlaczego młodzi ludzie zaczynają palić papierosy? Uczniowie mogli przeprowadzić także rozmowę na Skypie z partnerami z Mołdawii na temat zagrożeń związanych z paleniem papierosów. Wszystkie działania miały na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z palenia i dzielenie się zdobytą wiedzą z rówieśnikami. Rezultaty projektu zostały umieszczone na platformie e-Twinning. W trakcie kilkumiesięcznej współpracy partnerzy projektu mogli zdobyć wiedzę na temat kultury i tradycji swojego partnera, a także promować własną szkołę i kraj. Projekt ten podszkolił również umiejętności językowe uczniów, pozwolił nawiązać wartościowe kontakty z rówieśnikami oraz podnieść świadomość na temat zdrowego stylu życia.
Dużym plusem udziału w programie była możliwość ćwiczenia umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie, a także niezbędne w dzisiejszych czasach, poznanie możliwości programów komputerowych takich jak Glogster, Prezi, Scratch etc.
Już teraz pracujemy nad kolejnym projektem na rok szkolny 2016/2017. Liczymy na dalsze zdobywanie wiedzy, poszerzanie horyzontów oraz praktyczne wykorzystanie języka angielskiego we współpracy z innymi partnerami europejskimi.

Paulina Bień

O autorze
Skip to content