Odeszła Pani Profesor Danuta Paderewska…

Odeszła Pani Profesor Danuta Paderewska…
25 września 2017 No Comments Aktualności redaktor

Wybitny Dydaktyk, Szanowany Wychowawca Młodzieży, Profesor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, Pani Danuta Paderewska 23. września 2017 roku wyruszyła w ostatnią górską wędrówkę…

Owidiusz – choć nie mógł tego wiedzieć – wyraził istotę wieloletniej pracy Pani Danuty Paderewskiej jako dydaktyka i wychowawcy młodzieży, pisał bowiem: Cieszył się wędrówką do nieznanych miejsc, a trudy wynagradzała mu pasja poznania. Ciekawość świata, entuzjazm odkrywania i radość przeżycia przekazywała Pani Profesor swoim wychowankom w trakcie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, czy równie niezapomnianych rajdów, wycieczek i wypraw. Powiedzieć, że Pani Danuta Paderewska należała do grona wybitnych pedagogów i nauczycieli, których praca złotymi zgłoskami zapisała się w historii
i pamięci I Liceum Ogólnokształcącego, to mało. Pani Danuta Paderewska stała się Legendą tej szkoły jeszcze za czasów swej pracy. Co więcej, Jej Legenda wciąż żyje i będzie żyła w pamięci wychowanków, którzy z rozrzewnieniem wspominają wspólnie przemierzone górskie szlaki czy smak grochówki z polowej kuchni, ale przede wszystkim nieokiełznany entuzjazm i nieposkromioną energię Pani Profesor bez względu na to, czy była to kolejna wyprawa z PTTK-u czy lekcja fizyki.

Pani Danuta Paderewska urodziła się 17 grudnia 1939 roku w Kolbuszowej. Być może trudne lata II wojny światowej sprawiły, że wyrosła na osobę silną, zdecydowaną i konkretną. Nie ma co się zatem dziwić, że odznaczając się umiejętnością analitycznego myślenia, Pani Profesor wybrała kierunek: fizyka teoretyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim, który ukończyła w 1962 roku. Tuż po obronie dyplomu rozpoczęła pracę w jaworznickim Liceum, któremu pozostała lojalna do końca swej kariery zawodowej – tj. do czerwca 2000 roku. Pani Profesor z wrodzonym sobie wdziękiem połączyła obowiązki nauczyciela fizyki z zamiłowaniem turystycznym. Pod Jej skrzydłami można było bezpiecznie zdobywać szczyty, w końcu Pani Danuta Paderewska miała tytuły instruktora krajoznawstwa Polski, przewodnika turystyki pieszej, czy przewodnika turystycznego po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Nie możemy jednak pominąć Jej zasług jako nauczyciela fizyki i wychowawcy młodzieży, które zostały docenione licznymi nagrodami – Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty, a nawet Medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi, nadawanym osobom, które w imię dobra państwa lub obywateli spełniały czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków. Z równym sentymentem Pani Profesor traktowała jednak odznaki przyznawane Jej jako aktywnej działaczce PTTK-u. Nie odważę się wymienić ich wszystkich – tylko wspomnę Złotą Odznakę Zasłużonych w pracy PTTK dla młodzieży, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Odznakę Zasłużonego Działacza Kulturowego czy Złotą Odznakę Zasłużonego dla województwa katowickiego. Mimo licznych wyróżnień, nagród i odznak dla uczniów pozostawała wciąż tą samą życzliwą, pełną humoru nauczycielką, z którą ramię w ramię planowało się zdobywać górskie szczyty, ale też u której przy tablicy czasami zadrżał głos i zmiękły nogi.

Pani Profesor była, jest i będzie Mistrzem dla swoich wychowanków. Dzieło Jej wieloletniej pracy nauczycielskiej budowane z pasją będzie trwało w naszej pamięci…. Pani Profesor, dziękujemy.

O autorze
Skip to content