O TRADYCJI I HISTORII W I LO

O TRADYCJI I HISTORII W I LO
17 marca 2020 No Comments Aktualności redaktor

75. rocznica istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie skłania do refleksji o ludziach, którzy tworzyli historię tej szkoły. Świetną okazją do przypomnienia tradycji Jedynki są spotkania z pracownikami i absolwentami szkoły, którzy mieli wpływ na kreowanie wizerunku I LO. Wspaniali pedagodzy, oddani swojej pracy to źródło nieocenionej wiedzy o minionych latach.

Spotkanie z taką osobą- twórczą, przekazującą wiedzę o świecie i życiu – odbyło się w gościnnych wnętrzach I LO. Bohaterką spotkania była Pani Profesor Józefa Posch – Kotyrba.

Przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora I LO, przez rok sprawowała funkcję dyrektora, będąc jednocześnie aktywnym nauczycielem matematyki. Za swoje zasługi dla oświaty została wyróżniona m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”.

Pani Profesor przedstawiła licealistom historię swojego życia, tragicznie wplecioną w wydarzenia z okresu II wojny światowej. Rodzina Pani Profesor współpracowała w czasie wojny z jaworznickim Ruchem Oporu; w konsekwencji tej bohaterskiej działalności Pani Profesor utraciła swoich rodziców, a sama jako dziewczynka przeżyła straszne dni uwięzienia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Młodzież obecna na spotkaniu mogła dowiedzieć się, jak traktowano dzieci rozdzielone z rodzicami, jak mijały kolejne dni za drutami- najpierw w Pogrzebieniu koło Raciborza, a później w obozie dla dzieci w Potulicach. Trudne dni w kolejnych miejscach uwięzienia nie zniszczyły chęci życia i życzliwości dla ludzi, które zawsze cechowały Panią Profesor. Mimo zaawansowanego wieku Pani Profesor Posch – Kotyrba jest nadal aktywna: działa w Klubie Młodocianych Więźniów Obozów Koncentracyjnych w Katowicach, spotyka się z młodzieżą ze środowisk polskich i niemieckich.

Wspomnienia Pani Profesor Józefy Posch – Kotyrby uświadomiły uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie, że nie wszyscy w przeszłości mogli przeżyć szczęśliwe dzieciństwo i młodość.

Tagi
O autorze
Skip to content