Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny
30 listopada 2021 No Comments Aktualności redaktor

W dniu 15 listopada uczniowie zainteresowani informatyką wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym.

Trzech uczniów naszego Liceum uzyskało wynik powyżej 100 punktów (maksymalna liczba punktów to 120), są to:

  1. Jakub Orzechowski.
  2. Jakub Lesiak.
  3. Patryk Macek

Czekamy na ostateczna klasyfikację.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

W szczególności konkurs ma na celu:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Strona konkursu: https://www.bobr.edu.pl

Tagi
O autorze
Skip to content