Literatura w klatkach

Literatura w klatkach

Wojewódzki Konkurs Medialno- Literacki „Literatura w klatkach” – patronat: Art-Com Sp. z o.o, Kamsoft SA, Muzeum Miasta Jaworzna, Biblioteka Miejska w Jaworznie. zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs ma na celu popularyzację postaci i twórczości Josepha Conrada i wpisuje się w obchody jego roku. Konkurs jest jednoetapowy, organizatorzy zapewniają pomoc techniczną, uruchomiony został specjalny adres mailowy :
Terminy:
28.04.2017 – nadsyłanie zgłoszeń
4.05-8.05 – wysyłanie materiałów pomocniczych dla uczestników
26.05 – ostateczny termin nadsyłania prac
2.06 – ogłoszenie wyników
Skip to content