List Śląskiego Kuratora Oświaty

List Śląskiego Kuratora Oświaty
18 czerwca 2018 No Comments Aktualności redaktor

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającymi się wakacjami zadaniem nas wszystkich jest zapewnienie wypoczywającym uczniom jak najlepszych warunków, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

Przypominam, że wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży trwająca nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie wakacji w kraju lub zagranicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozu stacjonarnego i wędrownego podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty. Każda zgłoszona i zatwierdzona przez kuratora oświaty forma wypoczynku jest umieszczona w elektronicznej bazie wypoczynku. Można to sprawdzić korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wypoczynek.men.gov.pl

Zachęcam Rodziców i opiekunów dzieci do pozyskiwania informacji o wypoczynku, na który ma pojechać dziecko, sprawdzenia czy jest on zarejestrowany i zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę o zwrócenie uwagi w szczególności na:
• warunki sanitarno-higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
• kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone Wasze dziecko,
• zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku,
• program wypoczynku,
• regulamin pobytu na placówce wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego),
• organizację bezpiecznego transportu dzieci.

Dodatkowe informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronach internetowych: men.gov.pl/pl/wypoczynek oraz www.kuratorium.katowice.pl – zakładka wypoczynek, gdzie można zapoznać się m.in. z wymaganiami dotyczącymi zasad organizacji wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży, wymogów higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Informuję jednocześnie, że nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czuwa wiele instytucji, m. in.: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, do których zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc. Korzystajcie Państwo z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku. W razie stwierdzenia uchybień lub niesolidności organizatora, nie zwlekajcie z powiadomieniem podmiotów właściwych do ich kontroli. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji wypoczynku można uzyskać, dzwoniąc do pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach pod numery telefonów 32 – 60 – 63 – 022 oraz Delegatur Kuratorium Oświaty, które koordynują organizację wypoczynku na obszarze swojego działania.

Do Państwa dyspozycji jest również służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, która wspólnie z Kuratorium Oświaty w Katowicach oddaje do Państwa dyspozycji całodobową infolinię interwencyjną pod numerem 32 – 20 – 77 – 077 obsługującą zgłoszenia dotyczące organizacji wypoczynku.

Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom letni wypoczynek będzie w pełni bezpieczny, przyniesie wypoczywającym dzieciom i młodzieży wiele radości oraz niezapomnianych chwil.

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

O autorze
Skip to content