Komunikat Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019
1 października 2018 No Comments Aktualności redaktor

Dyrektor I LO informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Szkolnej Rady Uczniowskiej ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych : 2. 05. 2019, 6.05. 2019, 7.05.2019, 8.05.2019 r.   Dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki we wskazanych terminach szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

O autorze
Skip to content