Kolejne laury dla uczennicy z I LO!

Kolejne laury dla uczennicy z I LO!
17 czerwca 2016 No Comments Aktualności redaktor

Julia Szymczyk, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie to indywidualność o niezwykle szerokich naukowych horyzontach. Oprócz zainteresowań związanych z biologią i chemią do kręgu jej pasji należą literatura i film. Julia jest wielokrotną laureatką ogólnopolskich konkursów humanistycznych, wymagających niebanalnej wiedzy o świecie współczesnym i o obrazie tego świata wykreowanym w różnorodnych mediach.

Kolejną nagrodą, zdobytą przez Julię, jest wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Konkurs, zorganizowany przez Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, odbywał się pod honorowym patronatem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego. W Jury konkursu zasiadali wybitni humaniści pracujący na co dzień w Uniwersytecie Śląskim. Przewodnicząca Jury Pani Profesor Danuta Krzyżyk podkreśliła w swoim wystąpieniu, że wszystkie nadesłane na konkurs prace reprezentowały wyjątkowo wysoki poziom, świadczący o niezwykłej erudycji autorów. Praca Julii Szymczyk znalazła się wśród kilkunastu wyróżnionych; a należy dodać, że nadesłano 520 tekstów.

W swoim eseju Julia polemicznie odniosła się do słów wybitnego pisarza Wiesława Myśliwskiego, podkreślających, że ludzka egzystencja jest pasmem zdarzeń, na które nie zawsze mamy wpływ. Autorka wskazała bohaterów literackich i filmowych, którzy wybrali postawę walki z losem i tych, którzy uznali, że bolesny kompromis może w szerszej perspektywie dać ostateczne zwycięstwo. Utwory, na których Julia oparła swoje rozważania, świadczą o jej niezwykłej dojrzałości w ocenie życiowych postaw i wyrozumiałości w interpretacji ludzkich charakterów. Uczennica I LO potrafiła ocenić bohaterów przez pryzmat ich motywacji i dostrzec rozdarcie współczesnego człowieka pomiędzy postawą romantyczną a pragmatyzmem, do jakiego zmusza nas współczesny świat.

Julia to jedna z niezwykle utalentowanych osób, która nie tylko dostrzega zawiłą strukturę świata, ale także potrafi ją przepięknie zdefiniować „odpowiednie dając rzeczy słowo”.

K. Śmietana

O autorze
Skip to content