Klasa D

Klasa D

Absolwenci szkoły podstawowej planowane 34 osoby

I. Grupa biologiczno – chemiczna

proponowane rozszerzenia:

1) biologia
2) chemia
3) do wyboru: matematyka lub fizyka lub język obcy
Grupa medyczna i biotechnologiczny to otwarta droga dla przyszłych farmaceutów, lekarzy, kosmetologów.

Systematyczne, dogłębne i praktyczne zdobywanie wiedzy biologicznej poprzez czynny udział w: -zajęciach laboratoryjnych z biochemii na UŚ w Katowicach -edukacyjnych programach profilaktyki zdrowotnej we współpracy z PPIS w Jaworznie -terenowych warsztatach ekologicznych -wykładach dotyczących biologii umysłu i natury człowieka organizowanych przez UŚP w Katowicach -warsztatach terapii zajęciowej w Jaworznie -cyklach zajęć „Nauka przez doświadczenie”, wskazujących drogę naukowego i zawodowego rozwoju przyszłego biologa

Grupa biologiczno-chemiczna to otwarta droga dla przyszłych farmaceutów, lekarzy, kosmetologów, ratowników medycznych, analityków medycznych, weterynarzy, fizykoterapeutów, dietetyków, inżynier biomedycznych i środowiskowych, ekotoksykologów, a także  psychoterapeutów i psychoedukatorów w wielu obszarach zawodowych jak: media, zarządzanie, oświata, pomoc medyczna, policja i więziennictwo.
II. Grupa matematyczno – informatyczna
proponowane rozszerzenia:
1) matematyka
2) fizyka
3) do wyboru: chemia lub język obcy lub informatyka

Rozszerzona matematyka to:

– gruntowne powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do osiągnięcia wysokich  wyników maturalnych

– konsultacje dla maturzystów

– przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych

– udział w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych: „Naukowe czwartki” na

Uniwersytecie Jagiellońskim, „Międzynarodowy Dzień Liczby Pi ” na Uniwersytecie Śląskim

– koło matematyczne dla pasjonatów matematyki

Oddział z rozszerzoną matematyką/informatyką/fizyką daje szansę przygotowania do wejścia na rynek pracy dla przyszłych inżynierów, informatyków, grafików komputerowych. Rozszerzenie przedmiotów ścisłych wraz z dodatkowymi zajęciami z matematyki stosowanej, podstaw programowania, rachunku różniczkowego i całkowego stanowią podwaliny do rozpoczęcia nauki na studiach technicznych. Wiele uczelni medycznych podczas rekrutacji preferuje wyniki z matematyki rozszerzonej, a zatem jej realizacja  zwiększa szansę na przyjęcie w poczet przyszłych studentów Uniwersytetów Medycznych.

Skip to content