INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) UCZNIÓW

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) UCZNIÓW
27 sierpnia 2019 No Comments Aktualności redaktor

Zgodnie z pismem MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) dzieci i młodzieży szkolnej, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
w Jaworznie informuje, że wyżej wymienione ubezpieczenie jest dobrowolne.
W roku szkolnym 2019/2020 zainteresowani rodzice powinni samodzielnie ubezpieczyć swoje dziecko.
Ubezpieczenie zawarte na rok szkolny 2018/2019 w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk obowiązuje do 31.08.2019 r.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie

O autorze
Skip to content