I Liceum to wiedza i praktyka!

I Liceum to wiedza i praktyka!
31 maja 2016 No Comments Aktualności redaktor
Zajęcia praktyczne dla klas realizujących informatykę na poziomie rozszerzonym w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie objęło patronatem jaworznickie Stowarzyszenie „Jlug” – informatycy z „Jlug” to profesjonalne przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe, które przekażą uczniom I Liceum w trakcie kursów programisty, administracji sieci i innych.
 
Celem Stowarzyszenia „Jlug” jest upowszechnianie systemu operacyjnego Linux oraz wolnego oprogramowania i rozwój informatyki:
– Stwarzanie alternatywnych form edukacji informatycznej
– Edukacja przez różne formy upowszechniania technologii informatycznej
– Propagowanie podstaw proeuropejskich na bazie ponadpaństwowych systemów informatycznych
– Propagowanie legalnego oprogramowania i walki z piractwem komputerowym
– Wspieranie i dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych codziennego użytku.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie to szkoła z 70-letnią historią, która w oparciu o tradycję i doświadczenie codziennie inspiruje swoich wychowanków, stawiając przed nimi nowe wyzwania edukacyjne i zapewniając serdeczną atmosferę do nauki. Dlatego przygotowując ofertę na rok szkolny 2016/2017, a będąc świadomym wymagań, jakie stawia przed młodymi ludźmi współczesny świat i pragnąc zapewnić absolwentom jak najlepszy start w przyszłość, I Liceum przygotowało dla swoich uczniów bogatą ofertę zajęć praktycznych zakończonych certyfikatami profesjonalnych firm.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego obok wszechstronnego i rzetelnego przygotowania z zakresu ogólnokształcącego będą mogli uczestniczyć w zajęciach zawodowych takich, jak:

1. Administracja sieci przygotowujący do wykonywania zawodu administratora sieci komputerowych:

OPIS:

 1. zagadnienia z systemów operacyjnych

 2. bezpieczeństwo sieci komputerowych

 3. metody ataku i metody obrony przed atakami

 4. konfiguracja usług sieciowych

 5. zarządzanie zasobami i ryzykiem

 6. metody szukania podatności

 7. zastosowanie urządzeń sieciowych

 8. zastosowanie narzędzi oprogramowania

 9. praca w wirtualnym środowisku na rzeczywistych przykładach

2. Programista:

OPIS:

 1. elementy logiki

 2. języki strukturalne i obiektowe

 3. języki skryptowe i interpretery

 4. elementy programowania aplikacji web

 5. programowanie aplikacji na system android

3. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych przygotowujący do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,

OPIS:

 1. podstawy ochrony danych osobowych wynikające z ustawy

 2. czytanie i interpretacja ustaw

 3. prowadzenie audytów

 4. obowiązki inspektora ochrony danych osobowych

 5. analiza środowiska i analiza ryzyk

 6. postępowanie w sytuacjach wyjątkowych

 7. dokumentacja przetwarzania danych osobowych

4. Fotografia z użyciem profesjonalnych narzędzi

OPIS:

 1. optyka i światło

 2. sprzęt fotograficzny

 3. wyposażenie studia

 4. zajęcia praktyczne w profesjonalnym studio

 5. fotografia portretowa

 6. fotografia czarno-biała

 7. martwa natura

 8. fotografia krajobrazowa

 9. fotografia reportażowa

 10. fotografia dla potrzeb reklamy

W I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie jesteśmy świadomi, że w dobie intensywnych przemian nasi uczniowie muszą nieustannie dostosowywać się do wymagań przeobrażającej się rzeczywistości. Wykształcenie, które możemy zatem im zapewnić na najwyższym poziomie dydaktycznym jest bazą, która wymaga uzupełnienia o umiejętności praktyczne, stąd oferta kursów zawodowych na rok szkolny 2016/2017 rozwijająca zainteresowania i pasje młodych ludzi. Stworzona analogicznie do proponowanych klas pierwszych jest wciąż wzbogacana o nowe propozycje form doskonalenia praktycznego.

PH

O autorze
Skip to content