1B – GRUPA2: HUMANISTYCZNA

1B – GRUPA2: HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane na  poziomie rozszerzonym

 1. WOS.
 2. Język polski.
 3. Do wyboru: geografia lub historia.

I Liceum w Jaworznie sprzyja  młodym humanistom, którzy  swoje szerokie zainteresowania humanistyczne  mogą rozwijać uczestnicząc w konkursach, koncertach czy recitalach, otwiera im nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury.

Absolwenci mogą studiować m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę.

OTO FAKTY:

 • licealiści  spotykają się z sędziami, adwokatami jaworznickiego sądu, profesorami prawa, wykładowcami UŚ, UJ,
 • historię i wiedzę o społeczeństwie uczniowie poznają i rozwijają obserwując procesy sądowe, debaty polityczne, wyjeżdżając do Sejmu i Senatu RP, uczestnicząc w wykładach na uczelniach wyższych i gmachach muzeów,
 • licealiści Jedynki propagują samorządność uczniowską nie tylko w szkole, to z ich inicjatywy powstała  Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, w której pracach czynnie uczestniczą
 • I LO we współpracy z Fundacją Mediów i Kultury im. Z. Krudzielskiego umożliwia licealistom udział w spektaklach w Teatrze STU oraz spotkania z najsłynniejszymi nazwiskami polskich scen, jak Daniel Olbrychski czy Michał Żebrowski,
 • młodzież z I LO systematycznie uczestniczy w spektaklach Teatru Śląskiego czy Teatru Rozrywki,
 • dla miłośników X muzy organizowane są wyjazdy do kin studyjnych czy kino-teatrów,
 • we współpracy z CK Teatr Sztuk licealiści organizowali pokazy mody, sesje fotograficzne, happeningi artystyczne, a także projektowali i wykonywali kostiumy teatralne, współpracując z profesjonalnymi projektantami mody w związku z projektem Fashion Teatr,
 • uczniowie I Liceum są laureatami licznych ogólnopolskich konkursów literackich m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie „O nagrodę Pawiego Pióra”, w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”.
Skip to content