1B – GRUPA1: MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

1B – GRUPA1: MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty realizowane na  poziomie rozszerzonym

  1. Matematyka.
  2. Informatyka.
  3. Do wyboru: geografia lub fizyka.

Grupa matematyczno-informatyczna w I Liceum w Jaworznie daje szansę przygotowania do wejścia na rynek pracy  przyszłym  inżynierom, matematykom, informatykom, programistom czy też grafikom komputerowym.

I LO otwiera nowe drogi rozwoju swoim licealistom z grupy informatycznej dzięki współpracy z różnorodnymi szkołami wyższymi oraz przedsiębiorstwami.

OTO  FAKTY:

  • rozszerzenie z przedmiotów ścisłych wraz z dodatkowymi zajęciami z baz danych, środowiska sieciowego stanowią podwaliny do rozpoczęcia nauki na studiach technicznych,
  • rozszerzona matematyka to gruntowne powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do osiągnięcia wysokich wyników maturalnych i dostania się bez problemów na wybrany kierunek, dzięki systematycznemu rozwiązywaniu arkuszy maturalnych, dużej ilości zadań rachunkowych czy problemowych, na zajęciach lekcyjnych i kole matematycznym,
  • nasi uczniowie zdobywają laury matematyczne w Miejskim Konkursie Matematycznym, oraz w regionie i kraju w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym” Poszukiwanie Talentów” czy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
  • uczniowie z Jedynki uczestniczą w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych: „Naukowe czwartki” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Międzynarodowy Dzień Liczby π” na Uniwersytecie Śląskim,
  • wiedzę z informatyki zgłębicie dzięki udziałom w konkursach informatycznych i współpracy szkoły z przedsiębiorstwami i firmami informatycznymi.
Skip to content