Twoje dane – twoja sprawa…

Twoje dane – twoja sprawa…

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie przystąpiło jako jedyna szkoła w gminie do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów oraz nauczycieli.

Organizatorzy, jak również placówki, które przystąpiły do programu, w tym I Liceum, uważają, że odpowiednia wiedza  oraz kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom oraz młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Stąd w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki założyliśmy, że w ramach realizacji kolejnych kroków programu osiągniemy:

  • wzrost wiedzy nauczycieli, rodziców, uczniów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • rozbudowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej uczniów;
  • rozpowszechnienie kwestii ochrony danych osobowych w ramach organizacji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz opracowania autorskich scenariuszy lekcji.

 

Badania GIODO – jak dzieci korzystają z internetu

Informacje o ochronie danych osobowych

Zasady ochrony danych

Ustawa o ochronie danych osobowych

Prawo do prywatności

Skip to content