Edukacja poza ławkami

Edukacja poza ławkami
24 maja 2016 No Comments Aktualności redaktor

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki od dawna podejmuje się polemikę z tradycyjnymi metodami nauczania. Nasi nauczyciele uznali, że współczesna edukacja nie może ograniczyć się do modelu szkoły pruskiej, opartego na „taśmowym przekazywaniu wiedzy”, w którym nauczyciel jest „dawcą”, a uczeń biernym „biorcą” treści edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym potrzebom uczniów, od 2014 roku w naszej szkole realizowany jest autorski interdyscyplinarny projekt nauczycielki języka polskiego mgr Doroty Bialik nazwany przez nią „Edukacja Poza Ławkami”. W ramach tego projektu uczniowie szkoły biorą udział w różnorodnych pozaszkolnych zajęciach warsztatowych oraz wycieczkach. Projekt wciela w życie elementy grywalizacji jako wyjątkowo aktywizującej metody edukacyjnej. Ideę przyświecającą temu projektowi można wyrazić słowami Konfucjusza: „Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.

Celem projektu jest pokazanie, jak korzystać ze zdobytej wiedzy w sposób praktyczny i kreatywny, łącząc przy okazji różne dziedziny nauki. W jego realizację zaangażowani są także nauczyciele matematyki, biologii, fizyki i języka angielskiego oraz pedagog szkolny. Co ważne – wybrany przez naszych uczniów profil nie determinuje tematyki wycieczek. To sami licealiści, ich aktualne potrzeby i zainteresowania, decydują o wyborze kierunku wyjazdu i jego programu.

Co roku poznawanie świata z perspektywy pozaszkolnej rozpoczyna się od wyjazdu integrującego dla klas pierwszych, podczas których uczniowie mogą nie tylko poznać się wzajemnie, nauczyć się współpracy, ale także dobrze się bawić, rywalizując ze sobą w grze terenowej, w której liczą się: sprawność, wiedza, szybkość i talent organizacyjny.

Uczniowie nie tylko na lekcjach słyszą o polskiej kulturze, ale mogą stać się jej twórcami, m.in. biorąc udział w procesie powstawania spektaklu teatralnego w profesjonalnym teatrze (wystarczy przywołać wyjazd do Łodzi i warsztaty w Teatrze „Pinokio”) . Dzięki wyjazdom licealiści poznają świat przez udział w różnych warsztatach, gdzie zdobywają wiedzę i od razu sprawdzają możliwości jej zastosowania. Przykładem jest wycieczka do „Humanitarium” we Wrocławiu, gdzie uczniowie mogli między innym dokonać sekcji serca oraz do wrocławskiego „Afrykarium”, gdzie poznawanie różnorodności fauny i flory egzotycznych miejsc przybrało wyjątkowo ciepły i kolorowy (dosłownie!) charakter. Realizacji projektu towarzyszy jak widać przekonanie, że nauka w ten sposób uruchamia wiele zmysłów i pozwala na lepsze przyswojenie wiedzy.

W liceum organizuje się konkursy w nowoczesnej, multimedialnej formule (np. Międzyszkolny Konkurs Multimedialny Wiedzy o Jaworznie”), gry logiczne pozwalające „w bezbolesny sposób” uczyć się matematyki i warsztaty przyrodnicze. Przeznaczone są one nie tylko dla wszystkich chętnych uczniów szkoły, ale także dla młodszych kolegów i koleżanek. W ramach projektu licealiści biorą udział w konkursach łamiących bariery językowe, między innymi w „Projekcie walentynkowym Romeo i Julia” organizowanym przez British Council, łączącym wiedzę z zakresu języka polskiego oraz języka angielskiego.

Ciekawostką dotyczącą projektu „Edukacja poza ławkami” jest także fakt, że w Liceum tradycyjne sprawdziany wiedzy polonistycznej przybierają różne formy – czasami są to turnieje klas w całości przygotowywane i przeprowadzane przez uczniów (oczywiście pod merytoryczną opieką mgr Doroty Bialik), co dodatkowo motywuje do nauki i zdobywania pozytywnych ocen przy dobrej zabawie.

Jak widać zatem, nasza szkoła stawia nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na umiejętność jej wykorzystania, co – jak jest przekonana autorka projektu – zawsze z sukcesem można robić „poza szkolnymi ławkami”.

E.Szafran, N. Mrozowska kl.1d
Opieka D.Bialik

O autorze
Skip to content