Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Link dedykowany uczniom: https://mojdoradcazawodowy.blogspot.com

Niezbędnik online dla maturzystów o studiach, kierunkach studiów oraz maturze 2022.

Informacje zawierają wszystkie kierunki studiów, 392 uczelnie wyższe w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia.

LINKI do artykułów:

OTK 2021

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się pod hasłem „Wyprawa na 3K – Kariera, Kompetencje, Kreatywność”, w dniach 18-24.10.2021.

Przez cały tydzień podczas prowadzonych zajęć uczniowie poszerzali wiedzę na temat kwalifikacji zawodowych, rozwijali kreatywność i umiejętności w obrębie wybranych przez siebie kompetencji, a także dociekali w jaki sposób posiadane przez nich kompetencje pozwolą na wyróżnienie się na rynku pracy oraz obalali mity dotyczące kwalifikacji.

OTK2021

Dzień Przedsiębiorczości

6 kwietnia doradca zawodowy zaprasza uczniów do wzięcia udziału w Dniu Przedsiębiorczości, programie który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl

Skip to content