Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018
30 września 2017 No Comments Aktualności redaktor

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, jak również Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

1. 30. kwietnia 2018
2. 2. maja 2018
3. 4. maja 2018
4. 7. maja 2018
5. 8. maja 2018
6. 1. czerwca 2018

O autorze
Skip to content