CHWALIMY SIĘ!

CHWALIMY SIĘ!
25 lutego 2021 No Comments Aktualności redaktor

Europejska Odznaka Jakości za projekt „Macbeths of the 21st century”  programu e-Twinning dla I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie!!!!!

Ciężka praca włożona w międzynarodowy projekt realizowany przez mgr Darię Kuć i klasę 3a została nagrodzona i doceniona w konkursie na Europejską Odznakę Jakości.

Wyróżnienie to jest przyznawane projektom, które prezentują najwyższy europejski poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, interesującego wykorzystania TIK, a swoje działania opierają na współpracy wszystkich partnerów.

Projekty oceniane są pod katem 5 kryteriów merytorycznych: innowacje pedagogiczne i kreatywność, integracja z programem nauczania, współpraca szkół partnerskich, wykorzystanie technologii oraz rezultaty, wpływ i dokumentacja.

„Macbeths of the 21st century”  spełnił wszystkie warunki, a z całym projektem można się zapoznać w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.

Nauczyciel języka angielskiego, mgr Daria Kuć, otrzymała dyplom i list gratulacyjny za szczególnie oryginalne i nowatorskie metody pracy i podejmowane działań w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Tagi
O autorze
Skip to content