Biologowie z I LO wobec reformy edukacji

Biologowie z I LO wobec reformy edukacji
25 października 2018 No Comments Aktualności redaktor

XXII Krajowa Konferencja Biologów i Przedmiotów Przyrodniczych została poświęcona zmianom w zreformowanej szkole. Jednym z uczestników tego spotkania profesjonalistów z dziedziny biologii była mgr Beata Wołos – na co dzień nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. Wygłosiła ona referat dotyczący rozwijania uczniowskich zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi w dobie nadchodzących zmian w systemie edukacji. Jednym z aspektów tego wystąpienia była analiza kreatywnych metod rozwiązywania problemów w nauczaniu biologii.

Okazuje się, że współczesna edukacja przyrodnicza i zmiany treści kształcenia wymagają nowych strategii w podejściu do przedmiotu, często wybieranego na egzaminie maturalnym.

Konferencja Biologów odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a patronatem objęli to wydarzenie Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.

Temat konferencji: Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania koncentrował się na potrzebach edukacyjnych nauczycieli i uczniów, wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Pani Beata Wołos wysoko oceniła poziom omawianych zagadnień, które będzie mogła wykorzystać w procesie edukacyjnym swoich wychowanków – uczniów I LO.

 

O autorze
Skip to content