Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny
 • Przewodnicząca szkoły:
  Julia Koszyk
 • I z-ca przewodniczącej:
  Krzysztof Wieniewski
 • Skarbnik:
  Dawid Straż
  Członkowie zarządu:
  Paulina Klimczak, Emilia Koszyk, Daniel Legutko, Szymon Smoliło, Julia Ślusarczyk
  Opiekun:
  mgr Katarzyna Wilgos