Programy – innowacje

Innowacyjność

W świetle obowiązującego prawa innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające poprawić jakość pracy Liceum. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowację lub własny program opracowuje i wdraża nauczyciel szkoły.

Począwszy od momentu przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, w których naukę rozpoczęli absolwenci gimnazjów, I Liceum stało się szkołą prawdziwie innowacyjną.

Co roku w Liceum realizowana jest innowacja  pedagogiczna lub wprowadzony autorski program nauczania, opracowany przez nauczyciela Liceum. Oto wykaz innowacji pedagogicznych oraz programów autorskich realizowanych w latach 2002-2011 w Liceum.

Rok szkolny 2015/2016

 • Program autorski Język hiszpański w praktyce opracowany przez mgr Beatę Chmurę-Polak
 • Program autorski Łacina dla prawników opracowany przez mgr Magdalenę Goncerz
 • Program autorski Łacina w medycynie opracowany przez mgr Magdalenę Goncerz
 • Program autorski Elementy kultury starożytności opracowany przez mgr Magdalenę Goncerz

Rok szkolny 2014/2015

 • Program autorski Język angielski techniczny opracowany przez mgr Magdalenę Karczewicz
 • Program autorski Język angielski medyczny opracowany przez mgr Oliwię Stadler-Ciołczyk

Rok szkolny 2013/2014

 • Program autorski Matematyka w praktyce opracowany przez mgr Agnieszkę Adamską

Rok szkolny 2011/2012

 • Program autorski Historia sztuki opracowany przez mgr Patrycję Hładoń.
 • Program autorski Wiedza prawnicza opracowany przez mgr Oliwię Stadler-Ciołczyk.

Rok szkolny 2010/2011

 • Innowacja pedagogiczna Elementy informatyki ekonomicznej.

Rok szkolny 2009/2010

 • Innowacja pedagogiczna Edukacja menadżerska opracowana przez mgr Bernadetę Mielniczuk, realizowana jako program autorski.

Rok szkolny 2005/2006

 • Program autorski Chemia opracowany przez mgr Tadeusza Słowika.
 • Innowacja pedagogiczna Wiedza o filmie i teatrze opracowana przez mgr Małgorzatę Dzióbek.
 • Innowacja pedagogiczna Retoryka opracowana przez mgr Stanisławę Cichy.

Rok szkolny 2004/2005

 • Innowacja pedagogiczna Filozofia opracowana przez mgr Ewę Zuber.
 • Program autorski Chemia opracowany przez mgr Bożenę Palian.

Rok szkolny 2003/2004

 • Innowacja pedagogiczna Edukacja medialna opracowana przez mgr Małgorzatę Dzióbek.

Rok szkolny 2002/2003

 • Innowacja pedagogiczna Edukacja europejska opracowana przez mgr Małgorzatę Jałochę.