Klasa C

Absolwenci szkoły podstawowej

I. Grupa humanistyczna

Grupa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Absolwenci mogą w przyszłości studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Możliwe jest również podjęcie studiów artystycznych w szkole teatralnej i filmowej.

proponowane rozszerzenia:

1) historia
2) język polski
3) do wyboru: geografia lub język obcy

szeroki wybór języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski.


II. Grupa ogólna

Grupa ogólna jest doskonałą ofertą dla młodzieży niezdecydowanej, co do wyboru konkretnego profilu. W klasie o profilu ogólnym proponujemy zakres przedmiotów rozszerzonych, który pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z  wos oraz geografii, z wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,francuskiego, rosyjskiego), historii lub j. polskiego. Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych np. prawo i administracja, nauki społeczne, ochrona środowiska, geografia, stosunki międzynarodowe, turystyka, rekreacja, lingwistyka stosowana, europeistyka, psychologia, pedagogika. Wysoki poziom nauczania i bardzo dobra znajomość języków obcych otwiera absolwentom tego profilu drogę do wielu kierunków studiów również o charakterze międzynarodowym w kraju i poza jego granicami.

proponowane rozszerzenia:

1) geografia
2) WOS
3) do wyboru: język obcy lub historia

szeroki wybór języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski.