Klasa B

Uczniowie są absolwentami gimnazjum

planowane są 34 miejsca

I. Grupa biologiczno – chemiczna

proponowane rozszerzenia:

1) biologia

2) chemia

3) do wyboru: matematyka lub fizyka lub język obcy

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: fizyka w medycynie

proponowane zajęcia pozalekcyjne: zajęcia z anatomii, chemia – laboratorium

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. niemiecki, jęz. hiszpański, jęz. rosyjski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę 
musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

Stało się już tradycją, że grupa medyczna w I Liceum to otwarta droga dla przyszłych lekarzy, farmaceutów czy kosmetologów. Nasza Szkoła – jak dowodzą tego fakty – szczególnie sprzyja młodym ludziom zainteresowanym tymi kierunkami kształcenia.

OTO FAKTY:

1. nauka chemii, biologii czy matematyki jest łatwa i przyjemna dzięki przystępnym formom przekazywania wiedzy z wykorzystaniem ciekawych prezentacji multimedialnych, pokazem efektownych doświadczeń czy metod eksperymentalnych

2. corocznie maturzysta z I Liceum otrzymuje laur – Najlepszego Maturzysty w dziedzinie biologiczno-chemicznej konkursie „Talent i Praca”

3. gwarancję bardzo dobrych wyników maturalnych zyskujecie dzięki systematycznemu rozwiązywaniu arkuszy maturalnych na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, dużej ilości zadań rachunkowych czy problemowych, uczestniczenia w kole chemicznym, biologicznym i matematycznym

4. nasi uczniowie zdobywają laury matematyczne, wyprzedzając swoich kolegów z innych szkół w mieście (I i II miejsce w tegorocznym Miejskim Konkursie Matematycznym) oraz w regionie i kraju (mamy swoich laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Poszukiwanie Talentów czy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”)

5. uczniowie z Jedynki uczestniczą w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych: „Naukowe czwartki” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Międzynarodowy Dzień Liczby π „ na Uniwersytecie Śląskim, warsztaty chemiczne w Muzeum Farmacji, czy tradycyjne terenowe warsztaty ekologiczne w Rycerce

6. nasi licealiści sprawdzają wiedzę i umiejętności chemiczne, rywalizując z sobą w cyklicznym Szkolnym Konkursie Chemicznym oaz w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach czy Uniwersytet Toruński, w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK

7. uczniowie zgłębiają tajemnice biologii na zajęciach laboratoryjnych z biochemii na UŚ w Katowicach

9. poznają tajemnice ludzkiej psychiki na warsztatach terapii zajęciowej w Jaworznie, a informacje na temat biologii umysłu i natury człowieka na wykładach organizowanych przez UŚP w Katowicach

10. nasi absolwenci bez problemu dostają się na wymarzone studia kierunkowe


Grupa matematyczno – informatyczna

proponowane rozszerzenia:

1) matematyka

2) fizyka

3) do wyboru: chemia lub język obcy lub informatyka

proponowane zajęcia dodatkowe: matematyka stosowana

proponowane zajęcia pozalekcyjne: podstawy programowania, rachunek różniczkowy i całkowy

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. niemiecki, jęz. hiszpański, jęz. rosyjski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę 
musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

Grupa informatyczna w I Liceum w Jaworznie daje szansę przygotowania do wejścia na rynek pracy dla przyszłych inżynierów, informatyków, grafików komputerowych. I LO otwiera nowe drogi rozwoju swoim licealistom z grupy informatycznej dzięki współpracy z różnorodnymi szkołami wyższymi oraz przedsiębiorstwami.

OTO FAKTY:

1. rozszerzenie przedmiotów ścisłych wraz z dodatkowymi zajęciami z baz danych, środowiska sieciowego stanowią podwaliny do rozpoczęcia nauki na studiach technicznych

2. rozszerzona matematyka to gruntowne powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do osiągnięcia wysokich wyników maturalnych i dostania się bez problemów na wybrany kierunek

3. nasi uczniowie zdobywają laury matematyczne, wyprzedzając swoich kolegów z innych szkół w mieście (I i II miejsce w tegorocznym Miejskim Konkursie Matematycznym) oraz w regionie i kraju (mamy swoich laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Poszukiwanie Talentów czy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”)

4. uczniowie z Jedynki uczestniczą w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych: „Naukowe czwartki” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Międzynarodowy Dzień Liczby π „ na Uniwersytecie Śląskim

5. wiedzę z informatyki zgłębicie dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorstwami i firmami informatycznymi jak GE Healthcare, IBM

6. tradycją już się stało, że licealiści z Jedynki uczestniczą w programie „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” czyli tworzą i rozwijają własną firmę a następnie zakwalifikowują się do grona najlepszych