Samorząd Szkolny

 • Przewodnicząca szkoły:
  Julia Rogula
 • I z-ca przewodniczącej:
  Julia Kiermasz
 • II z-ca przewodniczącej:
  Anna Smarzyńska
 • Członkowie zarządu:
  Rafał Chrystow-Chrystow, Anna Siodłak, Paulina Madejczyk,
  Michał Szyndera, Nikola Kolka
 • Opiekun samorządu szkolnego:
  mgr Paweł Kuzia