Samorząd Szkolny

 • Przewodnicząca szkoły:
  Anna Siodłak
 • I z-ca przewodniczącej:
  Patryk Wątroba
 • II z-ca przewodniczącej:
  Oliwia Jaskóła
 • Skarbnik: 

Bartosz Grabski

 • Członkowie zarządu:

Julia Koszyk, Laura Kamińska,  Dawid Bramowski

 • Opiekun samorządu szkolnego:
  mgr Paweł Osowski