Samorząd Szkolny

  • Przewodnicząca szkoły: Nikola Półka
  • Z-ca przewodniczącej: Wiktoria Simka
  • II z-ca przewodniczącej: Rafał Chrystow-Chrystow
  • Opiekun samorządu szkolnego: mgr Agnieszka Adamska