KLASA D

1d – KLASA MEDYCZNA (32 miejsca)

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: zajęcia z anatomii, fizyka w medycynie, chemia-laboratorium, elementy prawa medycznego

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. niemiecki
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

Stało się już tradycją, że grupa medyczna w I Liceum to otwarta droga dla przyszłych lekarzy, farmaceutów czy kosmetologów. Nasza Szkoła – jak dowodzą tego fakty – szczególnie sprzyja młodym ludziom zainteresowanym tymi kierunkami kształcenia.

OTO FAKTY:

1. nauka chemii, biologii czy matematyki jest łatwa i przyjemna dzięki przystępnym formom przekazywania wiedzy z wykorzystaniem ciekawych prezentacji multimedialnych, pokazem efektownych doświadczeń czy metod eksperymentalnych

2. corocznie maturzysta z I Liceum otrzymuje laur – Najlepszego Maturzysty w dziedzinie biologiczno-chemicznej konkursie „Talent i Praca”

3. gwarancję bardzo dobrych wyników maturalnych zyskujecie dzięki systematycznemu rozwiązywaniu arkuszy maturalnych na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, dużej ilości zadań rachunkowych czy problemowych, uczestniczenia w kole chemicznym, biologicznym i matematycznym

4. nasi uczniowie zdobywają laury matematyczne, wyprzedzając swoich kolegów z innych szkół w mieście (I i II miejsce w tegorocznym Miejskim Konkursie Matematycznym) oraz w regionie i kraju (mamy swoich laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Poszukiwanie Talentów czy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”)

5. uczniowie z Jedynki uczestniczą w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych: „Naukowe czwartki” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Międzynarodowy Dzień Liczby π „ na Uniwersytecie Śląskim, warsztaty chemiczne w Muzeum Farmacji, czy tradycyjne terenowe warsztaty ekologiczne w Rycerce

6. nasi licealiści sprawdzają wiedzę i umiejętności chemiczne, rywalizując z sobą w cyklicznym Szkolnym Konkursie Chemicznym oaz w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach czy Uniwersytet Toruński, w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK

7. uczniowie zgłębiają tajemnice biologii na zajęciach laboratoryjnych z biochemii na UŚ w Katowicach

9. poznają tajemnice ludzkiej psychiki na warsztatach terapii zajęciowej w Jaworznie, a informacje na temat biologii umysłu i natury człowieka na wykładach organizowanych przez UŚP w Katowicach

10. nasi absolwenci bez problemu dostają się na wymarzone studia kierunkowe

WNIOSEK: Jeśli myślisz o grupie medycznej, to powinieneś wybrać I Liceum w Jaworznie – nasza grupa medyczna stała się marką!

Klasa D

FOTO: Co roku maturzyści z ILO otrzymują nagrodę „Talent i Praca” w kategorii przedmiotów biologiczno-chemicznych. Na zdjęciu od lewej najlepszy maturzysta w tej kategorii roku 2014 – Tomasz Cichoń. Towarzyszą mu – pedagog szkolny, mgr Magdalena Plewko-Kotynia oraz Paula Ptasznik, laureatka „Talentu i Pracy” w kategorii języków obcych.