Klasa B

1b – GRUPA PSYCHOLOGICZNA (16 miejsc)

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, język polski, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: komunikacja społeczna

proponowane zajęcia pozalekcyjne: warsztaty psychologiczno-terapeutyczne, koło wolontariatu „Szczere Serce”

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć od podstaw

I Liceum w Jaworznie nie tylko tworzy sprzyjające warunki rozwoju młodych psychologów, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Otwiera nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami życia publicznego, społecznego, kulturalnego.

OTO FAKTY:

1. uczniowie poznają tajemnice ludzkiej psychiki na warsztatach terapii zajęciowej w Jaworznie, a informacje na temat biologii umysłu i natury człowieka na wykładach organizowanych przez UŚ w Katowicach

2. nasi licealiści są pomysłodawcami i współorganizatorami akcji społecznych na terenie szkoły i miasta, są wolontariuszami w Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta, Fundacji „Ratownik Górniczy” oraz „Mój Czas dla Seniora”

3. nasi uczniowie zgłębiają tajemnice biologii na zajęciach laboratoryjnych z biochemii na UŚ w Katowicach

4. corocznie uczniowie uczący się biologii na poziomie rozszerzonym wyjeżdżają na terenowe warsztaty ekologiczne do Rycerki

5. na terenie szkoły działa koło wolontariatu „Szczere serce”, które organizuje miejskie akcje społeczne

1b GRUPA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ (16 miejsc)

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: wos, geografia, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: komunikacja społeczna

proponowane zajęcia dodatkowe: retoryka dziennikarska, kompetencje emocjonalne komunikacji społecznej

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

Grupa medialna to propozycja dla osób, których zainteresowania koncentrują się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych. Nasi uczniowie współpracują z lokalnymi i regionalnymi mediami, a swoje zacięcie dziennikarską sprawdzają, współredagując gazetkę szkolną „Brukowiec” oraz strony internetowe szkoły.