Klasa A

1a GRUPA HUMANISTYCZNA (16 miejsc)

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: historia sztuki w zarysie

proponowane zajęcia dodatkowe: retoryka dziennikarska, elementy filozofii

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

I Liceum w Jaworznie nie tylko tworzy sprzyjające warunki rozwoju młodych humanistów, zachęcając ich do udziału w konkursach, koncertach czy recitalach, udostępniając im pomieszczenia oraz czas i pomoc wszystkich pracowników, ale również stawia przed nimi nowe wyzwania. Otwiera nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury.

OTO FAKTY:

1. I LO we współpracy z Fundacją Mediów i Kultury im. Z. Krudzielskiego umożliwia licealistom udział w spektaklach w Teatrze STU oraz spotkania z najsłynniejszymi nazwiskami polskich scen, jak Daniel Olbrychski czy Michał Żebrowski

2. systematycznie młodzież z I LO uczestniczy w spektaklach Teatru Śląskiego czy Teatru Rozrywki

3. dla miłośników X muzy organizowane są wyjazdy do kin studyjnych czy kino-teatrów

4. humaniści z Jedynki nagrali audiobook, współpracując z aktorami dubbingowymi w ramach projektu Zabookowani w sztuce

5. projektowali i wykonywali kostiumy teatralne, współpracując z profesjonalnymi projektantami mody w związku z projektem Fashion Teatr

6. dzięki współpracy z CK Teatr Sztuk licealiści organizowali pokazy mody, sesje fotograficzne, happeningi artystyczne

7. uczniowie I Liceum są laureatami licznych ogólnopolskich konkursów literackich – wspomnijmy najważniejsze laury z ostatnich dwóch miesięcy: zajęli I i II miejsce w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie „O nagrodę Pawiego Pióra”, tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”

8. nauczyciele dbając o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, są otwarci i z chęcią przenoszą zajęcia z przedmiotów jak język polski, historia, historia sztuki czy języki obce do wnętrz galerii sztuki, muzeów, teatrów czy sal wykładowych wyższych uczelni

1a GRUPA PRAWNICZA (16 miejsc)

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: WOS, historia, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: edukacja prawna

proponowane zajęcia dodatkowe: elementy filozofii, logika

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

I Liceum w Jaworznie nie tylko tworzy sprzyjające warunki rozwoju talentów przyszłych prawników, adwokatów, sędziów, dziennikarzy, redaktorów czy historyków, przygotowując ich merytorycznie, poświęcając im tyle, ile trzeba czasu i wsparcia. Nasza Szkoła stawia przed nimi nowe wyzwania. Otwiera nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami życia publicznego.

OTO FAKTY:

1. licealiści z grupy prawniczej spotykają się z sędziami, adwokatami jaworznickiego sądu, profesorami prawa, wykładowcami UŚ, UJ

2. corocznie nasi uczniowie odbywają praktyki w Sądzie Rejonowym w Jaworznie oraz w krakowskim oddziale TVN w ramach Dnia Przedsiębiorczości

3. nasi licealiści są pomysłodawcami i współorganizatorami akcji społecznych na terenie szkoły i miasta

4. propagują samorządność uczniowską nie tylko w szkole, ale również zainicjowali powstanie Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, której pierwszą przewodniczącą była uczennica Naszego Liceum

5. uczniowie Jedynki stają do licznych debat, także na forum miasta czy regionu, przykładowo – debata oxfordzka „Metropolia szansą dla młodzieży”

6. historię i wiedzę o społeczeństwie uczniowie grupy prawa i komunikacji społecznej poznają i rozwijają nie tylko w szkolnych ławach, ale także obserwując procesy sądowe, debaty polityczne, wyjeżdżając do Sejmu i Senatu RP, uczestnicząc w wykładach na uczelniach wyższych i gmachach muzeów

7. licealiści z I Liceum przygotowali swoje własne wydanie „Faktów” przy współpracy z katowickim dziennikarzem Faktów TVN – p. Jerzym Korczyńskim w ramach warsztatów medialnych GWSH