Klasa A

1a GRUPA HUMANISTYCZNA (16 miejsc)

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: retoryka dziennikarska, elementy filozofii, warsztaty pisarskie

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz.włoski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

I Liceum w Jaworznie nie tylko tworzy sprzyjające warunki rozwoju młodych artystów, zachęcając ich do udziału w konkursach, koncertach czy recitalach, udostępniając im pomieszczenia oraz czas i pomoc wszystkich pracowników, ale również stawia przed nimi nowe wyzwania. Otwiera nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury.

OTO FAKTY:

1. I LO we współpracy z Fundacją Mediów i Kultury im. Z. Krudzielskiego umożliwia licealistom udział w spektaklach w Teatrze STU oraz spotkania z najsłynniejszymi nazwiskami polskich scen, jak Daniel Olbrychski czy Michał Żebrowski

2. systematycznie młodzież z I LO uczestniczy w spektaklach Teatru Śląskiego czy Teatru Rozrywki

3. dla miłośników X muzy organizowane są wyjazdy do kin studyjnych czy kino-teatrów

4. humaniści z Jedynki nagrali audiobook, współpracując z aktorami dubbingowymi w związku z projektem Zabookowani w sztuce

5. projektowali i wykonywali kostiumy teatralne, współpracując z profesjonalnymi projektantami mody w związku z projektem Fashion Teatr

6. dzięki współpracy z CK Teatr Sztuk licealiści organizowali pokazy mody, sesje fotograficzne, happeningi artystyczne

7. uczniowie I Liceum są laureatami licznych ogólnopolskich konkursów literackich – wspomnijmy najważniejsze laury z ostatnich dwóch miesięcy: zajęli I i II miejsce w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie „O nagrodę Pawiego Pióra”, tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”

8. nauczyciele dbając o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, są otwarci i z chęcią przenoszą zajęcia z przedmiotów jak język polski, historia, historia sztuki czy języki obce do wnętrz galerii sztuki, muzeów, teatrów czy sal wykładowych wyższych uczelni

9. wieczorki poetyckie, kabaretowe, karaoke, bale, imprezy taneczne organizowane w I LO pozwalają uczniom sprawdzić się zarówno jako organizatorom i menagerom, plastykom i projektantom, jak również jako recytatorom, piosenkarzom i tancerzom.

WNIOSEK: Humanistów w Jedynce ogranicza tylko ich wyobraźnia!

1a GRUPA PRAWNICZA (16 miejsc)

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: WOS, historia, trzeci przedmiot do wyboru (dowolnie)

proponowane zajęcia dodatkowe: elementy prawa karnego, elementy filozofii, logika

języki obce do wyboru: jęz. angielski, jęz.francuski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz.włoski
Spośród proponowanych języków obcych kandydat wybiera 2 języki obce
a) jeden, którego naukę musi kontynuować z gimnazjum,
b) drugi, którego naukę może kontynuować z gimnazjum lub zacząć ją od podstaw

I Liceum w Jaworznie nie tylko tworzy sprzyjające warunki rozwoju talentów przyszłych prawników, adwokatów, sędziów, dziennikarzy, redaktorów czy historyków, przygotowując ich merytorycznie, poświęcając im tyle, ile trzeba czasu i wsparcia. Nasza Szkoła stawia przed nimi nowe wyzwania. Otwiera nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami życia publicznego.

OTO FAKTY:

1. swoją żyłkę dziennikarską będziecie mogli sprawdzić, współredagując gazetkę szkolną „Brukowiec” oraz strony internetowe szkoły: www.jedynka.jaworzno.pl oraz www.1lo.jaworzno.pl

2. nasi uczniowie współpracują z lokalnymi i regionalnymi mediami

3. licealiści z grupy prawa i komunikacji społecznej spotykają się z sędziami, adwokatami jaworznickiego sądu, profesorami prawa, wykładowcami UŚ, UJ

4. corocznie nasi uczniowie odbywają praktyki w Sądzie Rejonowym w Jaworznie oraz w krakowskim oddziale TVN w ramach Dnia Przedsiębiorczości

5. nasi licealiści są pomysłodawcami i współorganizatorami akcji społecznych na terenie szkoły i miasta

6. propagują samorządność uczniowską nie tylko w szkole, ale również zainicjowali powstanie Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, której pierwszą przewodniczącą była uczennica Naszego Liceum

7. uczniowie Jedynki stają do licznych debat, także na forum miasta czy regionu, przykładowo – debata oxfordzka „Metropolia szansą dla młodzieży”

8. historię i wiedzę o społeczeństwie uczniowie grupy prawa i komunikacji społecznej poznają i rozwijają nie tylko w szkolnych ławach, ale także obserwując procesy sądowe, debaty polityczne, wyjeżdżając do Sejmu i Senatu RP, uczestnicząc w wykładach na uczelniach wyższych i gmachach muzeów

9. licealiści z I Liceum przygotowali swoje własne wydanie „Faktów” przy współpracy z katowickim dziennikarzem Faktów TVN – p. Jerzym Korczyńskim w ramach warsztatów medialnych GWSH

WNIOSEK: W I Liceum teoria prawa i komunikacji społecznej idzie w parze z praktyką!

klasa 1a-1-2015

FOTO: Humaniści z ILO co roku biorą udział w projektach edukacyjnych organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego „Akademia Orange”