REKRUTACJA 2019/2020

8 Mar

DROGI GIMNAZJALISTO I ÓSMOKLASISTO – PRZYSZŁY LICEALISTO  w zakładce
„KANDYDAT” -„ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020” znajdziesz szczegółowe informacje na temat rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.