Projekt harmonogramu rekrutacji oraz komunikat MEN w tej sprawie