Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2020/2021

1

01-09-2020

WTOREK

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych, godz. 9:00

2

14-09-2020

PONIEDZIAŁEK

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III – klasy I godz. – 17:00 sala gimnastyczna – klasy II, III godz. – 17:30 sale lekcyjne (wg rozpiski)

3

14-09-2020

PONIEDZIAŁEK

Rada Pedagogiczna godz. 15:30

4

13-10-2020

WTOREK

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.Uroczyste przyjęcie klas pierwszych do społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie

5

14-10-2020

ŚRODA

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6

26-10-2020

PONIEDZIAŁEK

Rada Pedagogiczna godz. 15:30Zebranie z rodzicami, godz. 17:30

7

10-11-2020

WTOREK

Uroczysta Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – „101 lat Niepodległej”

8

11-11-2020

ŚRODA

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

9

LISTOPAD

Zaduszki z Jedynką” * – Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie

10

LISTOPAD

Regionalny Multimedialny Konkurs Wiedzy o Jaworznie – edycja 2020

11

LISTOPAD

Współorganizator Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej (LOK, MDK, I LO)

12

TERMIN WYZNACZONY PRZEZ WYDAWNICTWO

Matura próbna dla klas trzecich.

13

do 04-12-2020

PIĄTEK

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych.

14

07-12-2020

PONIEDZIAŁEK

Rada Pedagogiczna godz. 15:30

Zebranie z rodzicami, godz. 17:30

15

do 18-12-2020

PIĄTEK

Oceny śródroczne

16

GRUDZIEŃ

Ogólnopolski Konkurs Kolęd Angielskich – Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie *

17

18-12-2020

PIĄTEK

Jasełka

18

23 – 31-12-2020

Zimowa przerwa świąteczna

19

04-01-2021

PONIEDZIAŁEK

Początek II okresu

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna godz. 15:30

20

06-01-2021 ŚRODA

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

21

25-01-2021

PONIEDZIAŁEK

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I okresie

22

01 – 14-02-2021

Ferie zimowe

23

LUTY

Spotkanie młodzieży jaworznickich szkół z Prezydentem Miasta Jaworzna

24

11-03-2021 CZWARTEK

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

25

do 31-03-2021 ŚRODA

Proponowane oceny dla klas III

26

01 – 06-04-2021

Wiosenna przerwa świąteczna

27

16-04-2021

PIĄTEK

Uroczystości związane z obchodami 75 – lecia szkoły na terenie I LO

28

17-04-2021

SOBOTA

Bal absolwentów I LO – hala MCKiS Jaworzno*

29

do 21-04-2021

ŚRODA

Oceny końcoworoczne dla klas III

30

26-04-2021

PONIEDZIAŁEK

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas trzecich godz. 15:30, oraz szkolenie – Organizacja i przebieg egzaminów maturalnych

31

27-04-2021

WTOREK

Szkolenie dla maturzystów – Organizacja i przebieg egzaminów maturalnych

32

28-04-2021

ŚRODA

Dzień Otwarty I LO, godz. 15:30

33

29-04-2021

CZWARTEK

Uroczyste pożegnanie klas trzecich, godz. 17:00

34

30-04-2021

PIĄTEK

Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich

35

30-04-2021

PIĄTEK

Majówka z I LO w GEOsferze połączona z rajdem pieszym (ognisko, śpiewanie pieśni patriotycznych)*

36

03-05-2021

PONIEDZIAŁEK

Konstytucja 3 Maja – dzień ustawowo wolny

37

04,05,06-05-2021

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich

38

03-06-2021

CZWARTEK

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

39

do 04-06-2021

PIĄTEK

Proponowane oceny w klasach I i II

40

07-06-2021

PONIEDZIAŁEK

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich,
godzina 17:30

41

do 18-06-2021

PIĄTEK

Oceny końcoworoczne w klasach I i II

42

18-06-2021

PIĄTEK

Kościuszkowski Rajd Rowerowy (impreza integracyjna z rodzicami)*

43

21-06-2021

PONIEDZIAŁEK

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna klas pierwszych i drugich

44

25-06-2021

PIĄTEK

Zakończenie roku szkolnego, godz. 9:00

45

26-06-2021

31-08-2021

Ferie letnie

46

do 30-06-2021

Podanie szkolonego zestawu nauczania i podręczników

47

23 – 31-08-2021

Praca w zespołach, opracowanie planów pracy

48

23-08-2021

PONIEDZIAŁEK

25-08-2021

ŚRODA

Egzaminy poprawkowe

49

24-08-2021

WTOREK

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

50

26-08-2021

CZWARTEK

Rada Pedagogiczna podsumowująca roczną pracę szkoły

51

30-08-2021

PONIEDZIAŁEK

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022

( * ) Imprezy oznaczone gwiazdką będą się odbywać w ramach zaległych obchodów 75-lecia szkoły. Ponadto zostaną zorganizowane cykliczne spotkania z absolwentami szkoły – specjalistami w różnych dziedzinach: medycynie, bankowości, sądownictwie, wojskowości, artystycznych

Skip to content